شرکت فنی و مهندسی رایانه افزار پارس مهر

خدمات ما

شرکت مهندسی پارس مهر یک تیم حرفه ای و با تجربه است که نیاز مهندسی امروزه را شناسایی کرده و شیوه های بهینه سازی شده برای برآورده ساختن این نیازها را با استفاده از رایانه و تکنولوژی برای شبیه سازی و تجزیه و تحلیل مسائل با مدنظر داشتن باصرفه ترین راهکارها از نظر زمان و هزینه ارائه می دهد.

خدمات ما

شرکت مهندسی پارس مهر یک تیم حرفه ای و با تجربه است که نیاز مهندسی امروزه را شناسایی کرده و شیوه های بهینه سازی شده برای برآورده ساختن این نیازها را با استفاده از رایانه و تکنولوژی برای شبیه سازی و تجزیه و تحلیل مسائل با مدنظر داشتن باصرفه ترین راهکارها از نظر زمان و هزینه ارائه می دهد

درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید

شرکت مهندسی پارس مهر با سالها تجربه در زمینه خدمات مهندسی به ویژه در حوزه صنعت خودرو فعالیت می نماید.
این شرکت با تکیه بر دانش نیروهای مجرب و کارآمد خود همواره با پیشرفت های دنیای مهندسی همگام بوده تا با ارائه راهکارهای نوین، بهترین خدمات مهندسی را به مشتریان خود و صاحبان صنایع ارائه نماید. یکی از اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص این شرکت، شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر استانداردهای روز دنیا می باشد. از جمله حوزه های اصلی فعالیت این شرکت را می توان خدمات مهندسی مکانیک توسط رایانه (CAE) و نیز فناوری اطلاعات (IT) برشمرد. از نگرش های راهبردی این شرکت، کاهش هزینه های تولید، کیفیت بالا، دقت و سرعت در کلیه خدمات مهندسی و بالاتر از همه برآورده ساختن خواسته های مشتریان و کسب رضایت مندی آنان می باشد.

شرکت مهندسی پارس مهر با سالها تجربه در زمینه خدمات مهندسی به ویژه در حوزه صنعت خودرو فعالیت می نماید.
این شرکت با تکیه بر دانش نیروهای مجرب و کارآمد خود همواره با پیشرفت های دنیای مهندسی همگام بوده تا با ارائه راهکارهای نوین، بهترین خدمات مهندسی را به مشتریان خود و صاحبان صنایع ارائه نماید. یکی از اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص این شرکت، شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر استانداردهای روز دنیا می باشد. از جمله حوزه های اصلی فعالیت این شرکت را می توان خدمات مهندسی مکانیک توسط رایانه (CAE) و نیز فناوری اطلاعات (IT) برشمرد. از نگرش های راهبردی این شرکت، کاهش هزینه های تولید، کیفیت بالا، دقت و سرعت در کلیه خدمات مهندسی و بالاتر از همه برآورده ساختن خواسته های مشتریان و کسب رضایت مندی آنان می باشد.

درباره ما

شرکت مهندسی پارس مهر با سالها تجربه در زمینه خدمات مهندسی به ویژه در حوزه صنعت خودرو فعالیت می نماید.
این شرکت با تکیه بر دانش نیروهای مجرب و کارآمد خود همواره با پیشرفت های دنیای مهندسی همگام بوده تا با ارائه راهکارهای نوین، بهترین خدمات مهندسی را به مشتریان خود و صاحبان صنایع ارائه نماید. یکی از اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص این شرکت، شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر استانداردهای روز دنیا می باشد. از جمله حوزه های اصلی فعالیت این شرکت را می توان خدمات مهندسی مکانیک توسط رایانه (CAE) و نیز فناوری اطلاعات (IT) برشمرد. از نگرش های راهبردی این شرکت، کاهش هزینه های تولید، کیفیت بالا، دقت و سرعت در کلیه خدمات مهندسی و بالاتر از همه برآورده ساختن خواسته های مشتریان و کسب رضایت مندی آنان می باشد.

درباره ما

شرکت مهندسی پارس مهر با سالها تجربه در زمینه خدمات مهندسی به ویژه در حوزه صنعت خودرو فعالیت می نماید.
این شرکت با تکیه بر دانش نیروهای مجرب و کارآمد خود همواره با پیشرفت های دنیای مهندسی همگام بوده تا با ارائه راهکارهای نوین، بهترین خدمات مهندسی را به مشتریان خود و صاحبان صنایع ارائه نماید. یکی از اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص این شرکت، شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر استانداردهای روز دنیا می باشد. از جمله حوزه های اصلی فعالیت این شرکت را می توان خدمات مهندسی مکانیک توسط رایانه (CAE) و نیز فناوری اطلاعات (IT) برشمرد. از نگرش های راهبردی این شرکت، کاهش هزینه های تولید، کیفیت بالا، دقت و سرعت در کلیه خدمات مهندسی و بالاتر از همه برآورده ساختن خواسته های مشتریان و کسب رضایت مندی آنان می باشد.

تیم ما

تیم ما متشکل از افرادی با توانایی‌ها و ویژگی‌های خاص که میتوانند علاوه بر کارآمدی فردی و پیاده‌سازی توانمندی‌های شخصی‌شان، به خوبی با سایر افراد تیم ارتباط برقرار کنند و روحیه پیش بردن کارهای‌ مشترک را دارند. 

سهراب خوش بویی

سهراب خوش بویی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی

مژگان عبودی